Til hovedsiden
Presentasjon Bøker Nye dikt Nytt Artiklar Tilbakemelding Lenker
 
   Tilbakemeldingartilbake    << 93 94 95 96 97 98 99 >>
 
Bølgeblikks utstilling februarPosta av Helge    15/02-09  17:02
Kunstnargruppa Bølgeblikk har gåande ei utstilling i heimkommunen . Der er eg blitt med, og eg er med saman med Aud Støle i to samprosjekt: Readymades I og Readymades II.

Sist torsdag arrangerte kunstnargruppa ei friviljug evaluering av kunsten til kvar enkelt. Dette var modig - og sjeldant - gjort, blei det sagt. For ei anna gruppe, Morild, heldt på å få ein brå slutt da dei forsøkte seg på noko liknande, for ein del år tilbake. Kjem tilbake til dette.


Posta av Helge    16/02-09  11:52
Gruppa Morild er same kva berre soge no, men gruppa Bølgeblikk er ung og samtidig inkluderande. Og kunstnarar av mange slag er med. I september 2007 debuterte eg der med ein collage i musikk, med tekst tatt ifrå den korte folkevisa Katta ligger under omnen sjuk, som eg kobla til somme readymades.

Denne gongen, i 2009, samarbeida Aud Støle og eg om readymades... Eg bidro f.eks med det følgjande diktet, trykt i bok 2006, altså på ein måte ein slags «readymade» i seg sjølv for denne utstillinga:


sjel heile vegen


Wergeland ved vindauge gav dyra sjel
Kittelsen gav dyra sjel
Har dyra sjel? Er det formasteleg!
Har dyra sjel og slekt som oss? Kan godt vere
Har sommarfuglen dradd sin kos med ære
frå kroken min? Det har han da
Har lusa noko som vi deler
Og lusa ser vi ikkje dagen lang


Diktet var montert av Aud Støle i ein gammaldags kassemonter, glassplate som vidauge, saman med to vakre sommarfuglar. (Lusa kunne ein ikkje sjå). Som «skaparverk» var sommarfuglane i kunstsamanheng jo ein slags readymade... (Vi følgjer ikkje kunstsoga strikt her når det gjeld definisjon av readymades, det treng vi ikkje.)

Dette var det eine samarbeidet vårt. Det gav positive tilbakemeldingar på torsdag. Det andre samarbeidet vårt (som også inneheldt eit dikt) er det umogleg å skildre, ettersom hovudvekta ligg på utføringa og det biletmessige i handsaminga av bjørk... Aud Støle er ny i kunstsamanheng, men ho har hatt kontakt med diverse handverkstradisjonar (bl.a treskjering). Og Støle deltok på utstillinga hos Bølgeblikk også med eit nytt oljemåleri, med sjø og vindmotiv og tittelen «Etter en gammel mester».

Det passar vel å skrive det på «Tilbakemelding»: at vi er delvise sambuarar, Aud og eg, og ho har eit hus på Tåtøy, vi har eit hus saman på Kalstad, der eg har adresse.


Posta av Helge    17/02-09  11:31
Ein liten parentes her: Om når forfattarar kan lage collage. Og det er iallfall ikkje lysta eller vilja til å prøve det står på! Her er ein artikkel som eg har skrivi om eit collagenummer av det litterære tidsskriftet Kuiper . Vel. Der har eg før vore bidragsytar eit par gonger, sjå Artiklar: 9/12-05 og 4/6-07. Og eg var sjølv ein i den rekkja forfattarar som Kuiper inviterte til å lage collage for seg, men eg fekk ikkje byrja med bidraget dit pga at tankane mine var andre stader.


Men viktig:
Førstkommande torsdag skal eg elles sitje/ stå i utstillingslokalet for Bølgjeblikk sin «vintersalong». Da er det min tur. Da blir det kommentarar. Fint, tykkjer eg. Og da kan eg notere meg somme tilbakemeldingar frå publikum.


Posta av Helge    19/02-09  21:10
Jo, men det kom ikkje så mange taletrengte publikumarar på utstillinga i dag. Ein kjeramikar såg måleriet til Aud og sa at han likte den realistiske målarmåten. Om dei to readymade-verka har det tidlegare heitt at kombinansjonen var spennande... I alt 25 kunstnarar deltar på utstillinga, tekstil, foto, skulptur, dreie-arb, tekstiltrofé, teikning, osb. Og selde av desse er måleri, glasblåsing, teikningar og tekstiltrofé. Utstillinga er over på søndag kveld. Med bra resultat, tykkjer eg.

Ps 22/2:
Ja, no er utstillinga over og tatt ned. Og resultatet reknar alle med som positivt. Ved opninga - for tre veker sidan - hadde kultursjefen bede deltakarane om å søke på den heilt nye Jomfrulandsutstillinga til sommaren.


Posta av Helge    22/02-09  22:10
Ja korleis blir det med Jomfrulandsutstillinga i 2009?

Korleis gjekk så heile denne saka til slutt? No har Hovudutval for samfunn i Kragerø, som har ansvaret for kultur i kommunen og dermed for Jomfrulandsutstillinga, kommi fram til nye reglar som skal gjelde frå og med førstkommande sommar: Dei viktigaste - og heilt nye - prinsippa i reglane er: 1. Det skal no vere open innsendingsrett for Kragerø-kunstnarane. 2. Det skal no vere juryering av kunsten, der fleirtalet i juryen er eksterne fagfolk (kunstnarar), som er innstilte av Telemarks Kunstsenter.

Dette har ein bakgrunn. Eg har skrivi om eit større kunstordskifte lokalt og lagt det ut på nettet .


Posta av Helge    27/02-09  10:30
Noko om Bølgeblikk-utstillinga som heilskap, med 25 deltakarar - .

Ein kunstnar/forfattar som no studerer til arkitekt, såg utstillinga hos Bølgeblikk og meinte at ho hadde ein spesielt fin heilskap, med spennande innslag. Dette fekk eg greie på først i går kveld. Eigentleg ein samstemmig dom frå publikum... Og sju enkeltverk blei selde.


Posta av Helge    27/02-09  13:13
Eit av fellesverka våre på utstillinga var bygd på ein bjørkeplanke med never og eit av bjørkedikta mine. Eg har skrive tre bjørkedikt i alt. Eitt frå 1966 om likskapen mellom ein flokk bjørker og kvinner . Eitt frå 1998 om fjellbjørk (med krok på stammen).

Og endeleg eitt om storbjørker i boka Bjørka til Dahl og 52 kameratslege oppmodingar, frå 2006.

Ut frå det enkelte diktet skjønte du kanskje at det er det midterste diktet som er utnytta til det ovafor omtalte fellesverket - på utstillinga hos kunstnargruppa Bølgeblikk ?


Posta av Helge    02/03-09  16:02
Og her er den teoretiske tradisjonen for «readymade», saksa frå Wikipedia , med utgangspunkt i det klårt kvardagsleg industrielt masseproduserte og derfor i utgangspunktet også på distanse frå kunsten som eige handverk:


Readymade (på engelsk også found object, på fransk objet trouvé) er et begrep innenfor billedkunsten, og betegner masseproduserte, hverdagslige gjenstander som blir plassert inn i en kunstsammenheng, og slik endrer sin opprinnelige betydning.

Et readymade-objekt kan karakteriseres som noe som ikke handler om smak eller estetikk, men som blir til kunst i det øyeblikk det velges ut av kunstneren. Bruken av readymades som meningsbærende objekter skal engasjere tanken før øyet, og få betrakteren til å delta og reflektere.

Begrepet «readymade» dukket opp i forbindelse med arbeidene til den fransk-amerikanske kunstneren Marcel Duchamp, som først benyttet seg av denne metoden å produsere kunst på. Duchamp benyttet både begrepet «readymade» og «assisted readymade» (et bearbeidet objekt, eller en sammensetning av flere objekter) i omtalen av egne verker. Det første kjente readymade var Duchamps Sykkelhjul fra 1913: et sykkelhjul montert på en krakk.

Jo, eg ser føre meg (mange) annleis måtar å utføre readymades på i dag. Colaboksar er brukte før, Marilyn Monroes fotografiske andlet er brukte før...Posta av Helge    26/03-09  21:55
Bølgeblikk-utstillinga...

I dag har det vori ei samling for å evaluere Bølgeblikk-utstillinga vår, men vi (Aud og eg) hadde ikkje tid og høve til å vere med no. Men kjem det noko referat på heimesida til Bølgeblikk, så skal eg referere iallfall noko av det - . Gjerne.Respons:*
Navn:*

Event. e-post:

Event. heimeside:

Fyll inn teksten på bildet nedenfor:* 
Denne siden er laget av Kjartan Rykkja © 2004 - 2015 Helge Rykkja Logg inn