Til hovedsiden
Presentasjon Bøker Nye dikt Nytt Artiklar Tilbakemelding Lenker
 
   Tilbakemeldingartilbake    << 66 67 68 69 70 71 72 >>
 
dikt om god nokPosta av Helge    16/03-10  10:18
I fleire dagar har det vore heilt uvanleg mange søk på orda dikt om god nok - . Når slikt skjer, tenkjer eg på ei mogleg eksamensoppgåve gitt til mange, der ein får bruke data. Eller eg tenkjer at det har gått føre seg eit diktseminar, der eit enkelt dikt blir sentrum for lange undersøkingar, og så går studentane heim og finn ut - . Sjølv har eg eit eige dikt ute på nettet som no blir mål for slike søk . (Og det er derfor eg får vite om saka gjennom eit teljeapparat tilknytta nettstaden min.)

Elles er alle dei over 29 000 treffa på dei fire søkeorda her .

Posta av Helge    17/03-10  13:52
Ja, treff... Elles er både diktar Bjørnstjerne Bjørnson og diktar Jan Erik Vold inne i søkeområda for tida. Begge to er venteleg inne på grunn av sine nære jubileum - . Her har eg sjølv skrive om Bjørnstjerne Bjørnson . Og her har eg skrive om Jan Erik Volds jubileum .

Posta av Helge    21/03-10  11:30
Denne helga var det første gong vi kunne bruke eigen båt igjen (første gong på over tre månader). Fleire gonger har eg vore inne på korleis den kjølege vinteren i år har lagt uvanleg sterk is overalt, også på den relativt oppvarma skjærgarden her, og hindra den vanlege båttrafikken mellom øyar der folk bur, og fastlandet. Vi bur delvis på Tåtøy og har måtta stole på dei reduserte ferjerutene, sidan ferjene var dei einaste i lang tid som kunne bryte opp råk, og desto meir sidan ei av ferjene blei køyrd i stykker og måtte brått ut av teneste. Det er framleis noko is i viker og bukter. Men berre eit og anna lite isflak møter oss på sjøen no. Derimot såg vi mange kvite og svarte ærfuglar i dag, utan at dei fekk laga sine vårlege lydar. Det går nok ikkje lenge til folk byrjar å søkje etter vårdikt, igjen ein gong. Når vi snakkar om ærfugl, så har eg eit dikt om ærfugl i knipe .

Posta av Helge    26/03-10  12:58
Vel. Tjukk is og isflak som tiner, og ny sjø... Da er det på tide å lage eit vårdikt, eit nytt vårdikt. Det må vel bli dette, med tittelen:


Til og frå heimen
(kjærasten min)

Å få båten tilbake
å få båten tilbake
og isen bort
og isen bort

er som å hekte
av seg tvangstrøya
og sleppe fotlenkene

Posta av Helge    31/03-10  18:01
Somme seier at årstida er fjorten dagar seinare i år pga kaldvinteren. Men ein ting som er årviss her ute ved havet rundt byrjinga av april, det er tåka, havtåka. Og den er her no. Da Hitler skulle gjere overraskande åtak på Noreg, noko han lyktes med, gjorde han rekning med havtåke 8.april. Alt dagen etter, den 9.april, var det for seint, ville det vore for seint for åtaket på Noreg, som var samordna for store byar og viktige hamner i Noreg.


Ps 2/4-10:
Denne tåka kring krigen har eg, forstått både bokstaveleg og overført, lenge interessert meg for. På 1970-talet tok eg eksamen i historie mellomfag i Bergen, og eg interesserte meg spesielt for mellomkrigstid og etterfølgjande krigstid, ikkje minst sabotasje-aksjonane i Noreg som Osvald-gruppa sto for. Som mange andre meiner eg at medlemmane av denne store gruppa burde få full oppreising og skryt for jobben dei gjorde heilt frå 1941, dvs lenge før heimefronsten tok aksjon. Når det gjeld Hitler sin bruk av havtåke kvelden og natta 8.april, så skreiv eg eit dikt om den i Slutningar til knes (side 99): «Natta kan vere full av tåke».Respons:*
Navn:*

Event. e-post:

Event. heimeside:

Fyll inn teksten på bildet nedenfor:* 
Denne siden er laget av Kjartan Rykkja © 2004 - 2015 Helge Rykkja Logg inn