Til hovedsiden
Presentasjon Bøker Nye dikt Nytt Artiklar Tilbakemelding Lenker
 
   Tilbakemeldingartilbake    << 48 49 50 51 52 53 54 >>
 
NHO ServicePosta av Helge    06/03-11  17:39
NHO Service er den tredje største samanslutninga i Næringslivets Hovedorganisasjon. I desember fekk eg den æra å bli sett på plass av administerande direktør i NHO Service, Petter Furulund, i ein avisdebatt som galdt konkurranseutsetjing eller dette å la private få drive f.eks sjukeheimar - etter innleiande tilbodskonkurranse i komunen. Eg nemner dette no, fordi stor merksemd har blitt Adecco til del, Adecco er ein stor internasjonal aktør i helsebransjen, som forsøkte å lure seg til oppdrag på oppdrag. Her er lenke til artikkelen min og Petter Furulunds raske svar .

Kanskje hadde direktøren i NHO svart annleis no, etter det som har skjedd med Adecco. Iallfall skreiv eg ein ny artikkel om konkurranseutsetjing av kommunale tenester til lokalavisa, da saka med Adecco eksploderte. (Også denne artikkelen finst på lenka.)

A propos lokalavisa: I går trykte lokalavisa - uspurt og uprovosert - eit dikt av meg om forretningsliv, henta frå den siste diktsamlinga mi. Samanhengen veit eg ikkje heilt. Men diktet, som heiter dispensere, toler å bli trykt i avis:Ein mann jogga gjennom heile det eldre lange togsettet
mellom stolane
i og mot fartsretninga

medan han snakka i mobilen
med investor
mellom Drammen og Bø

Vil vi få betre sjøutsikt?
Med ei meldeplikt til meg kan de gå i boksPosta av Helge    08/03-11  20:00
Det er 8. mars. Og eg har derfor lagt ut ein notis i Nytt-spalta med lenker. Nokre søketreff er komne inn på nettstaden på ord som «kvinne + dikt», syner teljeappraatet, men ikkje mange så langt. Av forfattarnamn som blei søkt etter, var Åse Marie Nesse og Tone Hødnebø.


Med det same: Nyleg har eg fått eit par førespurnader om å lese dikt, og det er bra. Ein av dei var dikt på festival, ein av festivalane til sommaren.


Ei anna sak:
Det skjer alltid noko på diktkammeret i Dagbladet. På diktkammeret var det nyleg ein lengre sekvens om «tingdikt». Og i den samanhengen blei dei lagt ut lenke til artikkelen på nettstaden min, den artikkelen som Kuiper tinga av meg i 2005: Gjenoppstått Mor Godhjertas glade versjon?Posta av Helge    12/03-11  17:57
I går kom så endeleg eit svar frå Frp Kragerø på den siste artikkelen min i lokalavisa mot/om privatisering. Eg prøver å finne ei lenke dit her, men det er ikkje sikkert at Frp sin svarartikkel ligg ute på nettet. Frp er fortørna over at eg skriv om privatisering i same slengen som konkurranseutsetjing. Nett den same koblinga som NHO Service sin administrerande direktør Petter Furulund i svaret til meg - på den første artikkelen - ikkje tykte var bra.

Eg trur at både Frp og Høyre gjer ein feil ved å leggje seg så nært opp til ein så snever interesseorganisasjon som NHO Service syner seg å vere.

Ps 13/3:
No fann eg lenke på Frps svarinnlegg.


Posta av Helge    16/03-11  13:22
Og ps 16/3:

Overståande Frps svarinnlegg har eg så svart på igjen. Med artikkelen Hjelp, vi privatiserer (videre)! Dette finst enkelt ved å gå vidare på hovudlenka øvst på sida her. Og det har verkeleg blitt ein aktuell debatt utav det. Biletet mitt av domino-brikkar held nok vidare.Respons:*
Navn:*

Event. e-post:

Event. heimeside:

Fyll inn teksten på bildet nedenfor:* 
Denne siden er laget av Kjartan Rykkja © 2004 - 2015 Helge Rykkja Logg inn