Til hovedsiden
Presentasjon Bøker Nye dikt Nytt Artiklar Tilbakemelding Lenker
 
   Tilbakemeldingartilbake    << 44 45 46 47 48 49 50 >>
 
Debutantar og tendensarPosta av Helge    09/06-11  16:10
Kva skjer i ny poesi? ÆÅ-festivalen i Trondheim diskuterte poesidebutantane frå 2010 og frå 2009. Og i etterkant av festivalen blei Martin Ingebretsen intervjua av vekeavisa Dag og Tid om kva festivalen (eller Martin Ingebretsen) hadde komme fram til. Om resultata som sto på trykk i Dag og Tid, skreiv eg så ein kommentarartikkel. På denne nettstaden.

Men det stoppa ikkje der. Poeten og publisisten Helge Torvund, frå Diktkammeret i Dagbladet, la ei lenke frå Dagbladet til artikkelen min, for eit par dagar sidan skjedde det, ein god respons .

Etter at Torvund gjorde det, sende eg ein epost, med lenke til kommentarartikkelen min, til redaktøren av Dag og Tid, Svein Gjerdåker. Det var elles han som hadde gjort avisintervjuet med ÆÅ-festivalen.

Og grunnen til engasjementet mitt? Jo, grunnen til kommentaren min var at eg var heilt usamd i denne delen av oppsummeringa: Ikkje politiske debutantar i 2010 og 2009.


Posta av Helge    11/06-11  19:41
Det kom mange vitjingar inn på nettstaden min i samband med lenka frå diktkammeret (sjå over).

Noko anna: I den siste tida har det komme mange søk inn på nettstaden på Ellen Einan. Ho har nok vore mål for søk i samband med feiring eller med eit arrangement/ el ein eksamen. (Men kva for samanheng kan eg ikkje vite, eg ser berre kva på nettstaden min som søka har truffe.)


Ps 17. juni:
Joh! No veit eg grunnen til all søkinga på Ellen Einan. Mange veit lite om henne. Men ho fylte heile 80 år den 5. juni. Det har skjedd saker og ting med litteratur i Svolvær. Og det kom ut ei samla utgåve over dei 13 utgjevingane hos hadde pr 2009, frå og med debut nr 2 i 1982. Da var Einan 51 år gammal. Bokvennen har gjeve ut samla dikt. Og Jan Erik Vold har redigert. Han var tidleg ute med å skjøne at Ellen Einan var ein stor lyrikar. Søkjarane på Ellen Einan kjem inn på nettstaden min til denne artikkelen .Posta av Helge    12/06-11  12:46
Diktkammeret, ja - . Straks gjorde ein annan person på diktkammeret (det var psevdonymet «obs») ei lenke til ein annan fersk artikkel på nettstaden min, denne gong artikkelen min om Jan Erik Vold som avantgardist, ein større prinsippiell artikkel som hadde tankar bl.a. om «readymade» i poesien .


Posta av Helge    07/07-11  19:46
Frå «årgangen» 2011 har eg smått om senne byrja å lese og vurdere debutantane. No har eg nett lagt ut ei melding av Pål Angelskår, ei melding som forlaget så har lånt nokre formuleringar frå. Her er meldinga mi. Pål Angelskårs diktdebut syner aleine vel ingen tendens hos diktdebutantane i år, men den boka glir heller saman med ei åre av forteljande lange dikt dei seinare bokhaustane, bokhaustane frå ca 2005 og til no, slik som hos poetar som Ruth Lillegraven, Levi Henriksen og ikkje minst Nils-Øivind Haagensen.


Ps 8/7-11:
Her er eit intervju som Olav Østrem i Klassekampen hadde med Pål Angelskår i mai om debutboka.Respons:*
Navn:*

Event. e-post:

Event. heimeside:

Fyll inn teksten på bildet nedenfor:* 
Denne siden er laget av Kjartan Rykkja © 2004 - 2015 Helge Rykkja Logg inn