Til hovedsiden
Presentasjon Bøker Nye dikt Nytt Artiklar Tilbakemelding Lenker
 
   Tilbakemeldingartilbake    << 42 43 44 45 46 47 48 >>
 
Tilbakemeldingar i augustPosta av Helge    27/08-11  12:27
I lokalavisa har det stått enda to barnedikt til av meg, slik at det tilsaman har stått seks av mine dikt tatt i den nye store barnediktboka.


Det nest siste av dei seks har eg her. Og det er eit sommardikt, får eg vel seie
(på noverande tidspunkt):Den grøne stien
med opp og ned
dei grøne trea med bort og fram
og ingen elg
men frosk og fugl

Den bratta lia
med kvistar opp og ned
den rare dagen med frosk og fugl
og brun liten frosk
men ingen bjørn.


Dette er frå boka Sølvbåt og stjernevind. Det er Kragerø Blad Vestmar som sjølv vel ut dikt til si faste laurdagsspalte. Olaf Lundheim og andre kjem der.


' ' '

Elles har besøka inn på nettstaden min vore aukande i juli/ august og blitt rekordstor (uavhengig av månad og år). Dette er gledeleg. Slik eg har fortalt om før, kom det ikkje så fine forsøk frå «kommersielle» på å lure inn reklame-lenker i tilbakemeldingsspalter, via eigne spam-maskiner. Men dette har så teknisk konstruktør, Kjartan, fått stoppa ved ulike tiltak.


Posta av Helge    28/08-11  16:00
«Stien» heitte diktet over. Og vi snakkar om sommarstien. Eg får ta og sitere også det siste diktet til no som lokalavisa klipte og brukte i spalta si, barnediktet mitt «Snorre går i ring» om berre å vere saman med nokon:Snorre går i ring
Petra er i byen
Snorre går i ring. Er det ingen ting
å gjere?

Begge er så rare, skjønte du det no?
Og
er det sikkert at dei har
ein bestefar i handa, begge to?Posta av Helge    04/09-11  19:34
I det siste har mange sneia innom artikkelen som eg skreiv om «vennskap i lyrikk». Vi snakkar om funn ved søkeord - .

Og slik har det vore på denne nettstaden heilt sidan eg skreiv denne artikkelen med ein del diktdøme , det skjedde for fem år sidan. Eg sleit forresten litt med å finne nok dikt der temaet var vennskap. Slik er det: Temaet kjærleik er nok ikkje nokon mangelvare i den norske diktskatten, men det manglar heilt sikkert dikt om vennskap. Amatørskribentar prøver å gjere bot på denne mangelen ved å trø til for å gjere sitt.

Eg tenkjer at:
1) Nettopp tema spelar ei nokså stor rolle i lesing av poesi.
2) No er det på tide at norske kunstnarar tar temaet vennskap alvorleg, både kunstnarar og poetar har ei oppgåve her.

I tillegg til den nemnde artikkelen har eg også noko i Tilbakemeldingsspalta frå og med 21. august 2006, der eg etterlyser og samlar inn enda fleire dikt med temaet vennskap. [Eg er stolt av denne artikkelen og arbeidet rundt artikkelen.]


Posta av Helge    05/09-11  13:53
Forresten skreiv Cathrine Grøndahl nyleg eit svært vakkert dikt i 6-ordspalta til Klassekampen - under inntrykk frå dei samlande og samla demonstrasjonane mot terroren 22. juli. Tolka eg det som.

Og det irriterer meg at eg ikkje klarer å rekonstruere eit slikt kort dikt (fullstendig). Kan nokon annan gjere det for meg?


Posta av Helge    06/09-11  14:57
Cathrine Grøndahl er god på å spisse dikt tematisk. No har eg tak i diktet eg var på jakt etter. Eg var utolmodig nok til å kontakte Klassekampen om Cathrine Grøndahls gode kortfatta dikt (som er slik):Farvel sommer. Ingen roser var forgjeves.Respons:*
Navn:*

Event. e-post:

Event. heimeside:

Fyll inn teksten på bildet nedenfor:* 
Denne siden er laget av Kjartan Rykkja © 2004 - 2015 Helge Rykkja Logg inn