Til hovedsiden
Presentasjon Bøker Nye dikt Nytt Artiklar Tilbakemelding Lenker
 
   Tilbakemeldingartilbake    << 41 42 43 44 45 46 47 >>
 
Inga tilbakemelding - ?Posta av Helge    30/09-11  19:39
I det siste har eg hatt teknisk reparasjon av tilbakemeldingsspalta. Beklagar om nokon har møtt «warning»-skilting og ikkje komme til spalta.

September har gått utan noko om boka frå studia av avantgardismen i norsk kunst og litteratur. Denne boka har eg meldt om tidlegare og sett fram til sjølv. Temaet er svært spennande. Kva som skjer, vil eg få komme tilbake til.


Posta av Helge    01/10-11  10:49
Gamle lenker -

Den nest første artikkelen på nettstaden min (i 2004) var Politiovervaking av intellektuelt arbeid . Mange lenker i artikkelen er borte, ser eg no. Men lenke finst framleis (iallfall) til DnF sitt blad Forfatteren, som brakte artikkelen min - saman med avlidne Gerd Grønvold Saue sine røynsler med overvaking og erstatning.

Også andre dikt (på 1970-talet) enn mine blei noterte, syner det seg; ikkje uventa:

I overvakingsmappa mi dukka dikt opp frå folkerøystinga om EEC (=EU), denne folkerøystinga var i 1972. Her, i politisamanhengen, dukkar så Torstein Finnbakks dikt «Når star kan jage måse», utgjeve seinare på 1970-talet, opp på nettet. Dette les eg i desse dagar.

Politiet sviktar ikkje. Gjer jobben.


Posta av Helge    04/10-11  18:19
Snakkar om studia rundt avantgardismen i kunst og litteratur - vel, rundt 1. november skal boka vere klar! Det får eg no opplyst. Dette er vel greit å melde til deg, lesar.


Posta av Helge    12/10-11  10:28
Ny bunad på nettstaden

Nettstaden min har skifta noko på layout den aller siste tida. Dette gjeld både for Artiklar, Nytt og opningssida av nettstaden. Grunnen til endringa er at det i løpet av 7 hendingsrike år (sidan starten) aukar på med nye og andre innslag. Og derfor må det jobbast med oversikt og med å betre vona om å kunne finne fram - . Kjartan R har gjeve gode råd i saka.

Men omleggjingane av nettstaden er nok ikkje veldig store kvar for seg. Kanskje. Derimot håper eg at tilfanget av interessant litteraturstoff og anna tilgrensande stoff berre har blitt større, etter som alle 7 år har passert.

Kva meiner elles brukarar av nettstaden om den nye omleggjinga (eller den utviklinga på sikt) som har skjedd - ? Er eg på rett veg, eller har eg spora av? Er overskriftene blitt for store?Respons:*
Navn:*

Event. e-post:

Event. heimeside:

Fyll inn teksten på bildet nedenfor:* 
Denne siden er laget av Kjartan Rykkja © 2004 - 2015 Helge Rykkja Logg inn