Til hovedsiden
  Heim  >  Presentasjon  >  side 1 av 17 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  >> 

Velkommen til presentasjon: poeten og forfattarskapen.


Eg serverer presentasjon stykkevis i porsjonerte delar, dei er nummererte, slik at du kan bla ved hjelp av talrekka over fotoet, og delane kjem elles kronologisk (og er til dels daterte). Her er delane, overskriftene:


= Første oversikt. Noko om gjort og skjedd. Nr 2

= Ein humanist som avantgardistisk poet? Nr 3

= Tida går sin gang, og alt kjem til alt. Nr 4

= 1968: «brotet med institusjonen». Nr 5

= Det sjølvbiografiske i dikt, ein tilkjempa avstand? Nr 6

= Med «lånte identitetar» tilført diktet. Nr 7

= Ein snei situasjon: Etter BOK og Poesi... Nr 8

= Ei poetisk lenke vidare til Draken... Nr 9

= Draken... Separasjon av metriske vers og frie vers? Nr 10

= Geografi - og konsulentar... Nr 11

= Korleis kan dei eldre bøkene kjøpast (skaffast)... Nr 12

= Dei som eg møtte frå tidleg av... Nr 13

= Død eller liv... Nr 14

= Å tematisere det konkrete... Nr 15

= Poetisk historieskriving om 1968... Nr 16

= Forsking til temaet norsk avantgarde... Nr 17