Til hovedsiden
  Heim  >  Nytt 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
 Des  Nov  Okt  Sep  Aug  Jul  Jun  Mai  Apr  Mar  Feb  Jan 

Nytt Jan 2006

Ottar Ormstad på vårliste
Søndag 29.

Autonomi-estetikken kverv?
Fredag 6.

Fredag 6. Januar 2006

Autonomi-estetikken kverv?

Det har vori eit omskifte i litteraturforskinga i gamle Noreg, syner ein reportasje i Klassekampen, som held fram i fleire påfølgjande nummer med kommenterande intervju (m/ forskarar og andre aktørar på litteratur-feltet).

Etter at autonomiestetikken har hatt vind i segla i lang tid, ser han ut til å miste førsteplassen i køen for forskingsmiddel. Ikkje berre miste teten, men falle i bakleksa. Autonomiestetikken har fokuset hovudsakleg eller utelukkande plassert på det som står i verket. Derimot å plassere fokus hovudsakleg på verda utanfor verket, orientere mest rundt kontekst, det vil vere den motsette estetikken... Men mange forskarar vil vere uinter-esserte i å ta ein uttalt bestemt posisjon i høve til desse polane.

*

Her kjem eit aktuelt døme som forklårer problemet med estetikk. Eg skal leggje ut ein artikkel om det kjende konkretistiske diktet «Al-Jazeera» skrivi av Lars Mikael Raattammaa; diktet tar seg ulikt ut etter kva for ein estetikk ein legg til grunn.

Veit ein, og vil ein vite, at al-Jazeera er ein uavhengig og omstridt (f.eks for USA) arabisk TV-kanal, vil lesaren kunne sjå at diktet handlar om kommunikasjon. Held ein drimot denne kunnskapen utanom, vil vegen til forståing av diktet bli lengre. Ja, al-Jazeera blei kjend under krigen i Afghanistan etter 11.september 2001, og al-Jazeera blei enda meir kjend under bombinga av Bagdad frå 20.mars 2003.

For dei som har AUDIATUR-katalogen finst diktet der, det er stort, det byr på trykktekniske problem, Og det er forsynt med Anna Hallbergs oppsummerande artikkel over resepsjonen, som klarer å unngå kva «al-Jazeera» er kjend som namnet på. (Heller ikkje Hallberg slepper katta ut av sekken.) Men diktet finst også ulike stader på nettet.

I november skreiv Robert Fisk om TV-kanalen al-Jazeera : «No wonder al-Jazeera was a target».

Her har eg mi eiga vudering i haust av Bergen poesifestival, Audiatur .

Det er livstrugande sjukdom i familien. Å følgje opp denne nettstaden med det som er lova, vil derfor ta si tid.