Til hovedsiden
  Heim  >  Nytt 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
 Des  Nov  Okt  Sep  Aug  Jul  Jun  Mai  Apr  Mar  Feb  Jan 

Nytt Nov 2015

Klimamarsj
Fredag 27.

Aleine med orda
Torsdag 19.

Duene
Onsdag 18.

Stort prosjekt (II)
Onsdag 11.

Poetar deltar i aksjon ute
Tirsdag 10.

Eit par tips
Fredag 6.

Stort prosjekt
Torsdag 5.

Sentrale festar, sørvest
Onsdag 4.

Tirsdag 10. November 2015

Poetar deltar i aksjon ute

Godt nytt frå Forfattarane sin klimaaksjon! Aksjonen har no ein samarbeidspartnar i londonske Free Word. I går og fire måndagar framover publiserast dikt av dei norske poetane:

€ Cathrine Grøndahl, gjendikta av Roger Greenwald (9.11)
€ Steinar Opstad, gj.d av Ingvil Burkey (16.11)
€ Terje Dragseth, gj.d av Annabelle Despard (23.11)
€ Gro Dahle, gj.d av Deborah Dawkin og Erik Skuggevik (30.11.)
€ Inger Elisabeth Hansen, gj.d av May-Brit Akerholt (7.12.)

Publiseringa er altså eit samarbeid mellom nettsidene til Free Word og Forfattarane sin klimaaksjon, noko som fører til gjensidig publisering av utvalde tekstar. Publiseringa av dei norske poetane står i samanheng med Free Words eiga lansering av tekstar som knyter seg til FNs klimatoppmøte (COP21) i Paris. Paris nærmar seg. Dei engelskspråklege gjendiktingane kjem også på vår eiga nettside.

Det er på sin plass å minne om vår eiga grunnlov, der § 112 i Grunnlova lyder:
* Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.   
* Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.