Til hovedsiden
  Heim  >  Nytt 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
 Des  Nov  Okt  Sep  Aug  Jul  Jun  Mai  Apr  Mar  Feb  Jan 

Nytt Jun 2015

Lyrikkfestival -
Mandag 29.

Gjennom media
Lørdag 27.

Filosofar og forskarar
Fredag 26.

Fugleliv
Søndag 14.

E-poesi i Argentina og Bergen
Onsdag 10.

Nettstaden gjekk i svart
Onsdag 10.

Framføre Stortinget
Tirsdag 2.

Onsdag 10. Juni 2015

E-poesi i Argentina og Bergen

Kva med E-Poetry 2015 i Buenos Aires? Og altså ordna slik med tidspunkt på både engelsk og spansk: Del 9 al 12 de junio 2015 / June 9-12, 2015. Noko midt imellom seminar og festival?

Slik er heile programmet for denne hos oss magre sjangeren (dvs festivalsjangeren), som er mest knytta til tradisjon i Latin-Amerika og tradisjon på kontinentet i Europa samt USA. Å lese programmet for f.eks 11. juni er surrealistisk, er det ikkje? prøv her:


11 de junio jueves / June 11 Thursday

Sede: Centro Cultural Borges – UNTREF – Auditorio 3
Viamonte 525 (esquina San Martín) piso 2
10.00-11.00. Presentaciones E-Poetry Francisco Marinho, Claudia Kozak, María Mencía
11:00-11:15. Performance E-Poetry Marcos Wasem
11.15-11.30. CAFÉ
11.30 -13.00. Presentaciones E-Poetry Anahi Ré/Tomás Vera Barros, Mariela Herrero, María Figueredo,
Angélica Huizar
13.00-14.00. ALMUERZO/LUNCH (No provisto/Not Provided)
14.00-16.00. Presentaciones E-Poetry THEORIZING TRANSLATION OF ELECTRONIC LIT
2
Arnaud Regnauld (Chair), Stéphane Vanderhaeghe (Chair),
Julie Châteauvert, Aleksandra Małecka/Piotr Marecki,
Ottar Ormstad, Ariane Savoie.
16.00-16.15. CAFÉ
16.45-18:00. Performances E-Poetry Loss Pequeño Glazier, Ottar Ormstad, Brian Kim Stefans
18.30-20:00. Perfomances E-Poetry Pablo Gobira, Felipe Cussen/Ricardo Luna, Orquesta de Poetas


E-poetry altså. Ein internasjonal sjanger må ein seie at E-poesi er. Finn elles det norske namnet Ottar Ormstad i programmet!

Ein stutt historikk for Ottar Ormstad kunne vere slik: Han starta 2000-talet med litteratur på papir i bokform og plakatar plassert innafor ein internasjonal trend som mange hadde vald å kalle «visuell poesi», ofte brukt når (og fordi) orda ikkje blei talte eller lesne som setningar. Eit høgdepunkt her hos Ormstad er boka telefonkatalogdiktet i 2006, komponert over personnamn ordna arkitektonisk (og fonetisk). Delar av boka illuderer tydeleg til dans og performance, tykkjer eg.

Same kva meiner eg at «visuell poesi» internasjonalt brukt var eit lettkjøpt og misvisande omgrep, sjølv om fruktene med ny litteratur ofte var interessante. Og deretter, etter faktisk kort tid, drog Ottar Ormstad seg meir over til å utforske heilt ulike digitale visuelle formspråk og knytta seg opp mot hovudsakleg digitale media og til summa summarum noko som i dag oftast blir kalt E-poesi, det vil seie elektronisk poesi.

E-poesi var faktisk noko for ein utøvar frå eit lite språkområde som det norske. Ormstad hadde hamna i eller tatt sikte på eit potensielt mykje større internasjonalt nedslagsfelt. Og det var ei liknande spreiing som biletkunsten og filmen har sjansar for å få, men som ikkje den (skriftlege) norske poesien så særleg lett blir til del.

Nok om det. Iallfall hadde Ormstad synt ein seig overlevingstrategi i si kunstnarlege skaping, heilt ifrå først av å vere ein overlevd og overlevert konkret poet frå 1960-talet si eksperimenttid og til det meir ukjende 2015. Og kunstnaren opererte same kva ikkje innafor eit litteraturområde som gir for lite av seg, men heller innafor noko internasjonalt som kostar deltakaren ein god del investering.   

Den elektroniske poesien kjem nærmare til Noreg. NRK fortel om internasjonal konferanse for elektronisk litteratur, som skal vere i Bergen i år (sitat):
«I 2015 skal Forskergruppen for elektronisk litteratur ved Universitetet i Bergen arrangere ELO2015, den store internasjonale konferansen for elektronisk litteratur. Denne konferanseserien kjennetegnes av at det er utstillinger, opplesninger og performancer av elektronisk litteratur i tillegg til et akademisk program med kritikere som fortolker og teoretiserer over elektronisk litteratur. Vi vil gjøre ELO2015 til en festival for hele Bergen, ja, gjerne hele landet, og prøver å få til elektronisk litteratur overalt, på gallerier og på bibliotek, i skoler og på flyplasser!»

Her eit døme på e-poesi med rørsle. Eit av Ottar Ormstads tidlege elektroniske dikt er svevedikt. Start med å trykkje på ein bokstav._________
Ps 14/6-15:
Dato og program på engelsk for ELO er her: 30. oktober i Bergen.