Til hovedsiden
  Heim  >  Nytt 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
 Des  Nov  Okt  Sep  Aug  Jul  Jun  Mai  Apr  Mar  Feb  Jan 

Nytt Nov 2005

Poesitid slutt?
Tirsdag 29.

Dans i fokus
Lørdag 26.

Språkhumanisme?
Torsdag 17.

Aksjonar for kontraktane?
Torsdag 17.

Slampoetane
Tirsdag 1.

Torsdag 17. November 2005

Aksjonar for kontraktane?

Norske forfattarar gjer det bra, både heime og ute. Jamført med mange forfattarar i utlandet har norske forfattarar gode kontraktar. Men dette trengst også i eit lite språksamfunn - jamført med dei store verdsspråka i Europa, slike som engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk, russisk osv, med sine potensielt raske marknader. Men i Noreg skjer - slik som også i andre land - ei sterk liberalisering av bokmarknaden, med skjerpa priskonkurranse som ikkje tener breidda i ny norsk litteratur eller for den del breidda i høgverdig ny omsett litteratur. Og den norske normale kontrakten for forfattarane er stadig i fare for å tape i verdi, for dei fleste forfattarane.

Det er planlagt (etter eit bra medlemsmøte i forfattarforeininga) faglege forfattarklubbar ved/til dei største norske forlaga: Og merk: bestseljande forfattarar går saman med dei mange normalseljande i den viktige planleggjinga av eventuelle aksjonar, slik at ein skal kunne stå godt rusta til det som kjem. Forhandlingar er i gang om avtalene kring den nye marknaden, der m.a fastprisen på bøker er blitt meir og meir uthola og underordna dei siste åra mot forfattarane sine interesser.