Til hovedsiden
  Heim  >  Nytt 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
 Des  Nov  Okt  Sep  Aug  Jul  Jun  Mai  Apr  Mar  Feb  Jan 

Nytt Sep 2013

Love & loveless love
Søndag 29.

For full hals
Torsdag 26.

Lars Ove Seljestad med fabrikkdikt
Søndag 15.

Tidsskrift - om blues
Fredag 13.

Jan Wilsberg etter st.t.valet
Torsdag 12.

Augneblinkane
Onsdag 11.

Fredag 13. September 2013

Tidsskrift - om blues

Agora skal vere Noregs største filosofiske tidsskrift. Og Agora gjev ut tverrfaglige temanumre i skjæringspunktet mellom filosofi, humanistiske fag og samfunnsvitskap. Dette les eg greit på nettet. Slik er presentasjonen på nettet.

Siste nummer av tidsskriftet er vigd blues, vigd innspelingar, vigd soga, vigd tekstar, vigd swingpianistar (med notar). Interessant, absolutt. Både tverrvitskapleg og velskrive, tykte eg alt ved ein titt her og der.


Quiz: Kva er dette?

Some people say the green river blues ain’t bad
Some people say the green river blues ain’t bad
Then it must-a not been the green river blues I had

Svar: Dette er del av ein blues.
Del av, dvs strofe midt i, ”Green River Blues”.


Vel, denne under planka eg frå nettet, kva er så dette? Rett og slett St. Louis Blues. Tenkj på Louis Armstrong. S(ain)t Louis er storby (hovudstaden) i staten Missouri. Bluesen har ulike skrivemåtar og varianter. Her er ein:


I hate's to see dat ev'nin' sun go down
Hate's to see dat ev'nin' sun go down
Cause ma baby, she done lef' dis town.

If I feel tomorrow lak ah feel today
Feel tomorrow lak ah feel today,
I'll pack up my trunk, and make ma git away.

Saint louis woman wid her diamon' rings
Pulls dat man 'roun' by her apron strings.
'twern't for powder an' her store-bought hair
De man she love wouldn't gone nowhere, nowhere.

Got dem saint louis blues I'm as blue as ah can be.
Like a man done throwed that rock down into de sea
Got dem saint louis blues I'm as blue as ah can be.

Went to de gypsy get her fortune tole
To de gypsy, done got her fortune tole,
Cause she most wile 'bout her jelly roll.

Now dat gypsy tole her, «don't you wear no black.»
She done tole her, «don't you wear no black.
Go to saint louis, you can win him back.»

If she git tocairo, make saint louis by herself,
Git to cairo, find her old friend jeff,
Gwine to pin herself, right there, to his side if she flag his train, she sho' can ride.

(spoken) and she sang

Got dem saint louis blues jes as blue as ah can be.
Dat man got a heart lak a rock cast into de sea.
Or else he wouldn't have gone so far from me.
Doggone it!

I loves day man lak a schoolboy loves his pie,
Lak a kentucky col'nel ....loves his mint an' rye.
I'll love ma baby till the day ah die.

Now a black-headed gal makes a freight train jump the track,
Said a black-headed gal makes a freight train jump the track,
But a long tall gal makes a preacher ball the jack.

Lawd, a blonde-headed woman make a good man leave the town,
I said a blonde-headed woman make a good man leave the town,
But a red-headed woman make a boy slap his pappy down.