Til hovedsiden
  Heim  >  Nytt 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
 Des  Nov  Okt  Sep  Aug  Jul  Jun  Mai  Apr  Mar  Feb  Jan 

Nytt Mar 2012

Organisering, organisering
Lørdag 31.

Ligg bøkene trygge?
Torsdag 29.

Større fridom ved gjendikting?
Mandag 26.

E. Kittelsen på norsk og engelsk
Fredag 16.

Vår med Omar K?
Onsdag 14.

Der det går føre seg
Mandag 5.

Folkebiblioteket og organisering
Torsdag 1.

Fredag 16. Mars 2012

E. Kittelsen på norsk og engelsk

Det er komme ei kliss ny utgjeving av utvalde dikt frå Erling Kittilsens diktsamlingar. Samtidig er dikta omsette til engelsk, så boka heiter også Selected Poems.

Har de vald ut dei dikta som enklast let seg plante om? Det er spørsmålet som eg først stiller meg. Iallfall glir lesinga lett.

Boka Tiu frå 1982 peikar seg ut hos Kittelsen, tykte eg alt den gongen ho kom, Tiu skilde seg ut av diktbøker på den tida. Tiu er ein gjennomgangsfigur i den formelt nyskapande utgjevinga når det gjeld versmål samtidig som dikta fortalde soger. Her vel eg ein anna type dikt (frå side 26), som konsentrerer seg om verdien av gjentakinga av ord:


Miiro ville gjerne spørre,
Tiu ville gjerne svare,
men svarte ikke, sa Miiro,
kan ikke du si noe, sa Tiu,
jeg vil gjerne spørre deg, sa Miiro,
men du vet vel bedre, sa Tiu,
jeg vil gjerne spørre deg, sa Miiro,
så måtte Tiu skrive brev
om det mest hemmelighetsfulle
han i det hele tatt holdt hemmelig
til Miiro.


Diktboka Tiu var mangaldig, og eit lite utval kan ikkje yte verket fullt rettferd, iallfall ikkje ta hand om dei topografiske sidene ved verket. Og her er det eit topografisk poeng: Norden pluss Grønland og Baltikum er poeten sin hovudarena frå Tiu av. Ifrå det nordlege tar Kittelsen til seg heile utlandet, og Kittelsen samarbeider i sjølve diktprosessen sin med mange ulike typar språkekspertar frå såkalte framande kulturar (for å sitere litt frå forordet).

Erling Kittelsen har sans for folkedikting, det må også nemnast. Her er lenke til ein omtale av Erling Kittelsens gjendiktingar av latviske folkedikt, kvinner sine dainas. .

Samtidig som Kittelsen kjenner tradisjon, er han avantgardist og arrangerer sine mange store eigne poesi-samlingar utanom snever forlagstenkjing. Han var med i aktivistgruppa av stuntpoetar på 1980-talet. Jamfør stort artikkelstoff i Norsk avantgarde (2011).

Dette krigsdiktet blei først utgjeve i bokform 2005, i Mottakeren. Eg minner om at Fallujah ligg vest for Bagdad.

Det heter at en gikk inn i Fallujah
fordi det var så mange opprørere der
og utenlandske terrorister
en venn av meg mistet 23 fettere
byen stengt for media og informasjon
Etter å ha skutt en ungdom
ser en soldat inn i øynene på
en yngre gutt som spør
Hvorfor skøyt du min bror?
frigjøreren fikk ikke revet øynene
til seg, brøyt sammen og ble omgående
sendt hjem til psykolog.


Korleis lét desse linjene på engelsk? Det er faktisk greit å lese poeten samstundes på norsk og engelsk. Og omsetjingane av John Irons er gode:


It’s said that Fallujah was entered
bacause there were so many rebels there
and foreign terrorists
a friend of mine lost 23 cousins
the city closed to the media and information
After shooting a young person
a soldier looks into the eyes of
a younger boy who asks
Why did you shoot my brother?
the liberator did not manage to tear his
eyes away, broke down and was immediately
sent home to a psychologist.