Til hovedsiden
  Heim  >  Nytt 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
 Des  Nov  Okt  Sep  Aug  Jul  Jun  Mai  Apr  Mar  Feb  Jan 

Nytt Nov 2011

Jon Hjørneviks produktive vers
Tirsdag 29.

Brageprisen
Mandag 28.

Mellom kjærleik og skam
Mandag 21.

Poesien i 2011
Lørdag 19.

NOVEMBERakt
Torsdag 17.

Kina-veke
Søndag 13.

Forsking + formidling
Torsdag 10.

Finst norsk avantgarde?
Torsdag 3.

Torsdag 3. November 2011

Finst norsk avantgarde?

Boka «Norsk avantgarde» er endeleg komme. Ho er gjeve ut av Novus forlag og er på 790 sider. Boka kjem som resultat av eit langvarig inter-nordisk forskingsprosjekt. Forskinga vil, ikkje minst i Noreg, gje mange fornyande innblikk i kunst og litteratur.

Innleiinga til Per Bäckström og Bodil Børset (redaktørar for boka og organiserande i prosjektet) startar slik:

Det har ikke eksistert noen bok om norsk avantgarde, en mangel i norsk forskning som har utgjort drivkraften bak denne utgivelsen. Redaksjonen har latt seg inspirere av den seneste tidens utvikling av avantgardeteori. En rekke prosjekter og publikasjoner har bidratt til økt kunnskap om nordisk avantgarde og dens forbindelseslinjer til avantgarder i andre land. Dette har resultert i en større forståelse av avantgardens betydning i samfunnet, og vi har fått flere redskaper og termer for å beskrive dette. Men mens det har blitt skrevet mye om de svenske og danske avantgardene, har norsk avantgarde aldri fått den samme oppmerksomheten. Det har sågar ofte blitt hevdet at det overhodet ikke finnes noe slikt som norsk avantgarde. Dette provoserte oss. Redaksjonen hadde derfor et sterkt og brennende ønske om å ta tak i denne situasjonen og gjøre noe med det.

Vi mener at norsk avantgarde finnes, og at det også skulle være mulig å skrive en bok om det. Antologien Norsk avantgarde utgjør derfor en første kartlegging av dette foranderlige feltet. Vi har ambisjoner om at den norske forskningen skal posisjonere seg i den nordiske og internasjonale forskningsfronten som har vokst fram det siste årtiet. Samtidig ønsker vi også å skape økt allmenn bevissthet om det tjuende og tjueførste århundrets norske avantgardepraksiser. Ikke minst håper vi å inspirere til videre undersøkelser av norsk avantgarde, vekselvirkninger mellom norsk kunst- og kulturliv og de europeiske avantgardene og neoavantgardene, og hvordan dette kan sees i en større, global kontekst. Boken er derfor laget både som en antologi med fokuserte studier av norsk avantgardegrupperinger og -individer, og med en rik eksemplifisering på andre forfatter, kunstnere og artister som fortjener at få oppmerksomhet i kommende studier – studier som vi håper denne boka kan initiere.