Til hovedsiden
  Heim  >  Nytt 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
 Des  Nov  Okt  Sep  Aug  Jul  Jun  Mai  Apr  Mar  Feb  Jan 

Nytt Mar 2011

BuVidLe
Tirsdag 29.

Komme no som pocketbok
Torsdag 24.

Språkskifte
Tirsdag 22.

Bok om avantgardismen i Noreg
Onsdag 16.

Regn i Hiroshima
Tirsdag 15.

Kvinnesak
Tirsdag 8.

Domino
Søndag 6.

Jens Zetlitz
Onsdag 2.

Onsdag 2. Mars 2011

Jens Zetlitz

Jens Zetlitz skal feirast. Diktarpresten har 250 årsjubileum. Det vil seie han er fødd i 1761 - . Diktets Venner i Skien vil markere han torsdag 3. mars. Dette skjer på Kulturkaféen, Henrik Ibsensgt. Conditori, kl 19.00.

Diktlesing: Ingvild Hogstad
Song: Hilde Norland Gundersen
Pianoakkomp.: Espen Gjeldstad Gundersen

Foredrag om Jens Zetlitz ved Erik Gjestvang

Eit av Zetlitz sine kjende dikt skal eg sitere her. Og det er første strofe der, som eg først festa meg med. På 1970-talet merka eg meg aller mest verslinja «Et muntert sind, en Piges Smiil» av desse åtte:

Hvor saare lidet vil der til,
For lykkelig at være;
Et muntert Sind, en Piges smiil,
En Ven, som gjør dig Ære,
En Hytte, som dig skjule kan,
Sundt Brød, og Kildens klare Vand,
Saa megen Viisdom at du vil
Og bruger denne Lære.

Men diktet har enda meir å by på. Slik er neste strofe:

Guld har sin Glands og Magt sit Værd,
Og Rang vanærer ingen;
Det er ret smukt at være lærd;
Men det er ikke Tingen.
Nei; skielve ei for Daarens Dom,
Og tage Dagen, som den kom,
Er meer end Guld og Ære Værd,
Og det dig røver ingen.

Når eg les «Og Rang vanærer ingen», andre linje, så var det kanskje slik til tider at rang ikkje vanærer deg. Men i dag, med privat konkurranse-utsetjing og vikarbyråsystem og løner langt under tariff, fastsett på ein snedig systematisk og hemmeleg måte, så er det på tide å minne oss på Jens Zetlitz sterke dikt om lykke.
Frå wikipedia: «Jens Zetlitz (født 26. januar 1761, død 14. januar 1821) var en norsk dikter og luthersk prest fra Stavanger, som på slutten av 1700-tallet flyttet til København for å studere teologi. Der ble han medlem av Det Norske Selskab, og ble særlig kjent for sine selskapssanger og drikkeviser. Flyttet tilbake til Norge etter fullendte studier, og virket som sokneprest i Vikedal og senere Kviteseid til sin død.»