Til hovedsiden
  Heim  >  Nytt 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
 Des  Nov  Okt  Sep  Aug  Jul  Jun  Mai  Apr  Mar  Feb  Jan 

Nytt Feb 2010

Ei rekkje tsunamiar...
Søndag 28.

Konkret poesi i 1963
Mandag 22.

Drama i kongeleg skala
Søndag 21.

My Heart Is Yours
Søndag 14.

Ikke-kone-brevene
Torsdag 11.

Banebrytande: Varmestafetten
Tirsdag 2.

Mandag 22. Februar 2010

Konkret poesi i 1963

Dette skal handle om Vagn Steen. For ei tid sidan skreiv eg om Tania Ørums store skildring av dansk avantgarde. Frå poeten Vagn Steen siterer ho ein del av programdiktet hans frå 1963:

Forsøg - konkret poesi
et ord er først og fremmest nogle bogstaver der står stille på noget papir og lugter af tryksværte.


jeg kan ikke forklare mig - kun klare mig
jeg kan ikke besværge - kun sværge
jeg kan ikke beundre - kun undre mig
jeg kan ikke beskrive - kun skrive
jeg kan ikke betale - kun tale

jeg kan ikke skrive «digte!» - men «digte?» kan jeg skrive


Vagn Steen var inspirert av biletkunst, og Tania Ørums utleggjing av Steen tykkjest meg gjort presist: «Det er en programerklæring, der synes at bekræfte, at inspirationen fra den konkrete billedkunst fører til vægt på konstruktion frem for ekspression og til interesse for interaktion med publikum.» Denne tredelte definisjonen blir utvida når Ørum skal ta føre seg somme dikt som Steen trykte i Ord och Bild seinare same år, når det gjeld (sitat:) «varemærke for Steen disse år» (side 139):
«(...) Begge disse utgivelser [dvs. dikta i Ord och Bild] signalerer den kombination af sprogvidenskap, reklameæstetik, børneremser, pædagogik og kuriøse indfald, der bliver karakteristisk for Steens forfatterskab.»

Denne analysa er ikkje berre kraftig utvidande, men ho seier også noko om spennvidda i tidleg skandinavisk konkretpoesi. I ei teoretisk bok som Ørums store verk skulle eg ha likt å få sitert heile programdiktet til Vagn Steen, ikkje berre den første delen over. I det heile tatt fører teoretiseringar av poesi altfor ofte til at delen av eit dikt blir sitert og kommentert lausriven. Kva med resten? Slik kan det fort skje ein reduksjon eller kjennast som ein reduksjon, iallfall når ikkje resten av diktet er velkjend - .

Men dette er ikkje noka avgjerande innvending imot Tania Ørums forskning .