Til hovedsiden
  Heim  >  Nytt 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
 Des  Nov  Okt  Sep  Aug  Jul  Jun  Mai  Apr  Mar  Feb  Jan 

Nytt Sep 2008

Kuiper med collager
Tirsdag 30.

Stein Mehren: Ordre
Søndag 28.

Profil - Attåt - Thörn
Onsdag 24.

Alle fugler små de
Tirsdag 23.

Forfattarsentrum
Søndag 21.

Tidsskriftdagen 2008
Mandag 15.

Hunden som person
Tirsdag 9.

Søndag 28. September 2008

Stein Mehren: Ordre

Hausten kjem med nye diktsamlingar, som byrjar å nå sine lesarar - . Stein Mehren er ein svært kjend og produktiv norsk lyrikar, han er nesten årvisst ute med ei relativt stor samling dikt. I svære Ordre nyttar Stein Mehren ofte nokså enkel tradisjonell poetisk poengtering, slik som i diktet Kjærlighet min venn


Kjærlighet min venn
Hva nå enn det er. Den er
en vane som er vond å vende
For ham og henne
Kjærlighet er selve øyeblikket
mellom ømhet, lengsel, katastrofe, skrekk
Vi vet ikke hva kjærligheten er
før den er borte vekk
Vi leter etter kjærlighet, og det er
mens vi leter at vi mister den
Ja, det er først i selve savnet
at vi kjenner den igjen


Ikkje minst i avslutninga av dette kjærleiksdiktet er den poetiske poengteringa blitt særleg sterk eller framherskande:
A) at poengteringa er gjort med det sentrale enderimet, rimparet: den/igjen (som på avstand følgjer opp rimparet venn/ enn).
B) og ho finst i gjentakinga av tanken - dvs påstanden om - at kjærleiken er nærast og klårast for oss når han er blitt borte.
C) at ho rullar på ein insisterande tung/lett-rytme, som er fullt ut gjennomført, og ikkje til å misforstå heller, i dei fire siste verslinene:
(...)
Vi/leter /etter /kjærlig/het, og /det er
/mens vi /leter /at vi /mister /den
Ja, /det er /først i /selve /savnet
/at vi /kjenner /den i/gjenGjennom ei slik poengtering skiller Mehren lag med hovudtyngda av dagens norske diktprodusentar innafor den litterære institusjonen. Og det er bra for han. Så kan vi saktens diskutere om han rår fullt ut over desse tradisjonelle og omdiskuterte verkemidla og har nok ny erkjenning å by dei av oss som er øvde lesarar og eventuelt meiner å vite noko om kjærleiken. Er dette diktet meir enn blues, er orda til diktaren ein filosofi for andre enn for folk som ser tilbake? Likevel er det mange som ser tilbake?Her er bokmelding gjort av Sindre Ekrheim (i Bergens Tidende) . Her er melding av Jørgen Magnus Sejersted (i Morgenbladet) .