Til hovedsiden
  Heim  >  Nytt 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
 Des  Nov  Okt  Sep  Aug  Jul  Jun  Mai  Apr  Mar  Feb  Jan 

Nytt Mar 2008

Georges Brassens, torever
Fredag 21.

Krigen i Irak
Onsdag 19.

Dikt av debutant
Tirsdag 11.

Billegbok og økonomi
Mandag 10.

Litteratur i Norden
Onsdag 5.

Tirsdag 11. Mars 2008

Dikt av debutant

- La oss gå eit par år tilbake i tid. Her vil eg minnast dette: Det kjem ut ei diktbok av ein debutant som blir møtt med stor interesse. Og slik startar eit av dikta i boka:
eit stort ærverdig kvitt hotell
ein sveitservilla av dimensjonar
eit prakthotell det går gjetord om
engelske lordar på laksefiske
husmorskule om vinteren
men i 1984 brenn det
blir berre forkola oske att
eigarane har hatt andre hotell
hotell som også har brunne ned
forsikringspremiar både her og der
folk mumlar, veit ikkje, men trur mykje
og hotellparet flyttar frå bygda like etter
eg er seks år, det blir første
verdshendinga eg hugsar

(...)

Heile diktet er om lag 10 gonger så langt, langdiktet. Våren seinare så tar nokre lure pedagogar ut diktet til ein stor offentleg eksamen, og dei gjer såleis diktet ei dyktig teneste! - Dette registrerer eg som mange treff på nettstaden min på søkeorda Haust i Hardanger, tittelen på diktet... Det måtte bli slik, sidan eg skreiv om diktboka på nettstaden og har nemnd diktet i artikkelen. Og like til i dag (noko som er blitt eit år etter) kjem det dagleg vitjing på artikkelen og nettstaden pga det same diktet, diktet som står i boka med tittelen Store stygge dikt .

Debutforfattaren er Ruth Lillegraven. Slik blei eit nytt dikt - eit dikt av ein ung debutant her i landet - straks folkeeige.

No, dette lange diktet blei avgangselevane i Vidaregåande skole bedne om å «tolke». Dei fem ulike oppgåvene og reaksjonane frå lesarar ser du her .

På «Edels blogg» finst da heile diktet av Ruth Lillegraven . (Men under-strekingane i diktet er gjort av Edel, dei er ikkje i originalen.)