Til hovedsiden
  Heim  >  Nytt 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
 Des  Nov  Okt  Sep  Aug  Jul  Jun  Mai  Apr  Mar  Feb  Jan 

Nytt Feb 2007

100 år for Rolf Jacobsen
Lørdag 24.

Arkitektur og opinion
Tirsdag 20.

Nytt dikt av Obstfelder
Mandag 19.

Filosofi i Kragerø
Onsdag 14.

Rimbereid og topografiske dikt
Fredag 2.

Tirsdag 20. Februar 2007

Arkitektur og opinion

Eg høyrde den klingelyden frå etasjen under, der eg sat på kontoret mitt oppe, den lyden som skulle vere mobiltelefonen. Men så synte det seg likevel at lyden hadde kommi utefrå, fuglane tykkjer det er syngetid, sjølv med stort snøver i vente. Da eg flytta hit til Kalstad pr stor flytte-bil m/ piano i den verste snøføyka siste år, var det blitt 1.mars. Fuglane kan eg da godt høyre. Det står ikkje så verst til.

To store opinionsbølgjer har kommi over Kragerø og Hamnefronten i Kragerø. Først reagerte somme folk på dei høge bygningane som skulle byggjast. Desse uvanlege bygningane - dei ville jo delvis dele byen i to og delvis stenge dei eldre husa ute frå sjøen.

Ved den andre opinionsbølgja fekk folk sjå avisteikningar som minte om legoklossar eller containerhamn eller drabantbyblokker. Da var det at det estetiske blei ein folkesport. Det førte til slutt så langt i Kragerø-politikken at kommunestyret vedtok å krevje ”bebyggelsesplan” for kvart delområde på hamna, slik at også nyarkitekturen ut på høyring og ikkje skal avgjerast av berre rådmann (ordførar) eller av berre dei ni personane i bygningsrådet.