Til hovedsiden
  Heim  >  Nytt 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
 Des  Nov  Okt  Sep  Aug  Jul  Jun  Mai  Apr  Mar  Feb  Jan 

Mandag 14. August 2006

Ratatosk

I Trondheim blir det unglitterære tidsskriftet Ratatosk gitt ut.

Tidsskriftet starta opp i 2004. Det ser ut for meg som om at ein hovud-del av litteraturmiljøet i Trondheim, eit stort litteræraturmiljø som ikkje er underordna noko, er sentrert rundt nettopp Ratatosk sine utgjevingar og rundt litteraturfestivalen ÆÅ.

Ratatosk blir gitt ut både på papirmåten og på internett . Og på den siste staden finn du opplysning om sal og tinging.

Det nyaste nummeret hittil av papirtidsskriftet Ratatosk er 1-2 2006. David Aasen, som for eit år sidan begynte hos Samlaget i Oslo, har slutta i redaksjonen. Og rykka opp som ansvarleg redaktør har Guri Sørumgård Botheim gjort, medan Dag Jørgen Hansen held fram som redaktør og Arild Vange er kommi inn som ny redaktør. (Tidsskriftet har også eit solid redaksjonsråd å basere seg på.)

Innhaldet i nr 1-2 er rikhaldig. Eit av dei lengre bidraga er Sissel Furuseths ti sider med kommentar til Geir Gulliksens vennlege apparisjon og vinnardikt i fjor - utropt av ein jury på tre frå NRK P2. Eg skreiv om Gulliksens bok i fjor, se på meg nå, her på nettstaden .

Eit anna gratis tips: Trykk deg inn på Ratatosk over - , og vidare på «skjønnlitteratur» (i margen til venstre), der finn du Guri Sørumsgård Botheims dikt um S på Lesjamål. Eg seier ikkje meir.

Temaet for 1-2 er uferdig littertur. Medan temaet for den omfangsrike Lillehammerfestivalen var noko vagt og festleg, nemleg «iscenesetjing» i litteraturen, må eg seie at at temaet for Ratatosk 1-2 er meir definert og konkret. Kan sterkt tilrådast.