Til hovedsiden
  Heim  >  Nytt 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
 Des  Nov  Okt  Sep  Aug  Jul  Jun  Mai  Apr  Mar  Feb  Jan 

Nytt Jun 2006

antikrigs-ikonet Per Kleiva
Mandag 19.

Afghanarane sveltestreikar
Søndag 18.

Tidsskriftet www.nypoesi.net
Onsdag 14.

Poesi og galskap i roman
Søndag 11.

Iscenesetjing Lillehammer
Lørdag 10.

Lev med forfattarnaboen!
Tirsdag 6.

Onsdag 14. Juni 2006

Tidsskriftet www.nypoesi.net

Det norske nett-tidsskriftet www.nypoesi.net er kommi med to nummer, februar og juni, ikkje særleg skilde, dvs at teknikken tillet ein flytande overgang mellom numra, og du kan som lesar enkelt ”skuve” deg tilbake til tidlegare stoff utan å måtte leite i bokhylla etter eit papirhefte einplass. Du som lesar må berre venne deg til måten å bla og utnytte dei ulike spaltene eller ”filene”, i ein heilskap her på nettet, ein heilskap som trykte heftemedium ikkje kan klare å oppnå. Dette skal eg eksemplifisere.

La meg seie noko om den franske poeten Natalie Quintane, som er ein sentral bidragsytar til tidsskriftet. Du les hennar fleire nye BREV i ei spalte, det er ”soger” og oppdaterte analyser av ny fransk poesi eller tilstanden for poesien i landet. Du kan fritt velje å lese på fransk eller søke til Gunnar Berge sine norske omsetjingar. Samtidig kan du lese Quintane sine eigne nyare dikt her, i ei anna spalte (fil), med Gunnar Berge sine norske omsetjingar tett ved.

Og ikkje nok med det: Quintane vitja Audiatur-festivalen i Bergen i februar, og der las ho med lydopptak dei dikta som er ”trykte” i nett-tidsskriftet. Quintane som i tillegg til alt det andre ho rår over av dikt-kompetanse, er ein opplesar av rang, og ho tar i bruk heile det franske språket pluss heile røysta. Gunnar Berge gjer ein stor innsats når han forsøker å følgje henne opp på norsk med si eiga røyst, på festivalen, i denne LYD-fila.

Eg kan berre stadig tilrå dette norske tiltaket for å få fram moderne internasjonal poesi. Eg håper at tidsskriftet følgjer opp LYD-fila si framover. Mine personlege ønske er å få lyd med poetane Tom Leonard og Terje Dragseth (som begge deltok i Bergen) ut på nettet. Eg vil gjerne høyre meir av Ida Börjel frå Skåne og høyre meir av alle.

Eit anna ønske for tidsskriftet er fleire dikt som utnyttar biletmediet, «filmen» i mediet. (Eg gjer ikkje slike visuelle ting sjølv, i min eigen praksis, men vil gjerne sjå andre som utnyttar nettet visuelt.)

Her er portalen til tidsskriftet. Eg er klår over at tidsskriftet har ei forhistorie med delvis ein annan redaksjon. Denne forhistoria kan lesaren elles trykke seg inn på i spalta Alt annet. Her er mykje godt stoff, td ei lenke til AfsnitP sitt visuelle Anna Hallberg-dikt .


Ps: Og slik var omtalen min av Bergen poesifestival og AUDIATUR-katalogen . Når nummer 1 av nypoesi.net kom, var omtalen min slik .

- -
NB Den 16.juni dukka denne nye, store fila opp: nypoesi 2/06 . Og eg tok imot følgjande lengre presentasjon på epost (frå redaksjonen):

NYPOESI 2/06 - SPRÅKBEHERSKELSE

Det nye nummeret av nypoesi er ute: arbeider på 6 språk av 29 forfattere, oversettere og billedkunstnere fra 9 land.

Arbeidstittelen for nypoesi 2/06 har vært «språkbeherskelse». Nummeret er bygget rundt Caroline Bergvalls essay «Å skrive der språk krysser». Bergvall skriver om flerspråklige tekster hvor sammenstillingen av ulike språk og språknivåer ikke er et virkemiddel for å oppheve eller harmonisere forskjeller, eller for å føye dem sammen til en enhetlig identitet. I stedet er dette tekster som «åpner seg for det spesifikke ved sin egen lokalisering» og som «krever at leserne forholder seg til sin egen kulturelle og språklige bakgrunn, som en uløselig del av lesningen».

Nypoesi er ikke et nasjonalspråklig tidsskrift, og som et nettidsskrift har det heller ingen spesifikk geografisk plassering. Likevel er vi situert i en helt spesifikk språklig, geografisk, historisk, økonomisk, medial, sosial osv. kontekst. Og i et litterært klima hvor den type tekster som kan leses i dette nummeret blir stadig mer marginalisert, på tross av at noe av den viktigste tenkningen som finnes i litteraturen i dag rundt språk og hvordan identitet etableres gjennom språk nettopp foregår og bare kan vises i tekster som disse.

Nypoesi 2/06 inneholder dikt, essays og visuelle arbeider som alle undersøker det spesifikke ved sin egen lokalisering, det være seg på et nasjonalspråklig, dialektalt, sosialt, privat, sjanger- eller mediemessig nivå.

Ut over det nevnte essayet presenteres Caroline Bergvall grundig, blant annet gjennom to nye arbeider, «Cropper», hvor hun for første gang også bruker norsk, og flash-animasjonen «Scroll». Joar Tiberg har oversatt diktet «Flesh» til svensk, og i samarbeid med Stian Kristensen laget et bearbeidet, digital versjon, «K-ö-t-t-p-u-s-s-l-e-t». Marjorie Perloff skriver om Bergvall og Christian Böks «prosessuelle poetikker».

Johan Jönson, Hanna Hallgren, Mette Moestrup, Pablo Henrik Llambias, Ida Börjel, Vemund Solheim Ådland, Monica Aasprong, Arild Vange og Øyvind Berg bidrar med nye tekster.

Det samme gjør de franske poetene Thomas Braichet og Antoine Hummel, og de canadiske poetene Christian Bök og Jordan Scott.

Dessuten presenterer vi dikt av canadiske Gregory Betts, franske Anne-James Chaton og finske Leevi Lehto.

Leevi Lehto bidrar også med essayet «For å mangfoldiggjøre traurighetens språk», som ble holdt som et foredrag under konferansen «Poetry in a time of War and Banality» i Sao Paolo 25. mai. I dette essayet tar poeten Lehto, som blant annet har en ti år lang karriere i det finske kommunistpartiet bak seg, til orde for en nettbasert og flerspråklig skrive- og publiseringspraksis som skal «bidra til å frigjøre poesiens revolusjonære potensial fra byrden som hefter ved (gammel) ideologisk identifikasjon».

Hanna Hallgren skriver om det å prøve å finne en måte å skrive på innenfor det svenske språket som poet, akademiker, lesbe, datter osv.: «En stil som läcker mellan kritik, poesi och akademi. Som skadar uppfattningen om dessa som separata entiteter eller system. Och en stil som skriver sig nära livet; de erfarenheter man har – som minoritet och majoritet. En bekroppsligad stil, förvärvad, försonad, älskad och sörjd.»

Charles Bernsteins essay om Gertrude Steins forsøk på å finne opp «et nytt amerikansk» basert på innvandrernes brukne engelsk og de sortes engelsk er oversatt.

Og sist, men ikke minst: en hel bok av Jörgen Gassilewski og Bengt Olof Johansson. Bok¸Book, Livre undersøker blant annet boka som medium og håndskriften som personlig signatur.

Ellers publiserer vi nye korrespondentrapporter. Franske Nathalie Quintane og amerikanske Juliana Spahr skriver om flerspråklige poetikker, mens Christian Bök og Chris Goode skriver fra henholdsvis Canada og England.

Det neste nummeret av nypoesi har «oversettelsen» som arbeidstittel.

God lesning.