Til hovedsiden
  Heim  >  Bøker  >  Slutningar til knes  >  Dikt  Les om boka    << forrige    neste >>  

Trondenes +reformasjonen nord
Trondenes steinkyrkje blei
ribba, men er likevel rik
Kva vil du ha
mellom herren og deg

Kunne du stå naken og stille
og ikkje saman med nokon
framføre den nære gudemakta

Skulle iallfall røysta i hallen
frå Herren seie deg til
utan rådslagning

Da han kviskra inn i hjartet ditt,
var du aleine i huset, eller
stod du høgt på Setertinden
eller bøygd i ein tett skog

Trondenes står fast,
peikar i nord
og spør kva du vil ta
med deg gjennom landet

tyskarkanonen igjen tilbake -
liksom eit slott
Natta kan vere full av tåke


Dagen kan vere klår sikt, dagen kan klårne. Natta kan vere full
av tåke som varer langt ut på neste dag. Slik kom niande april,
men da glei tåka vekk for fort. Nazistane var avhengige av å
komme heller overraskande. Natur og våpen. Det var på nippen.
Alle slags planar og rykte svirra i lufta. Holmane låg innhylla i
tåke, skipsleia utanfor Jomfruland kunne ikkje eingong anast frå
land, på den tida køyrde dei med hest i fjæra. Dagen kan vere klår
sikt, dagen kan klårne. Natta kan vere full av tåke som varer ut
på neste dag, slik som nesten på niande april for Oscarsborg