Til hovedsiden
  Heim  >  Bøker  >  Filosofi, sa du. Ein syklus  >  Dikt  Les om boka    << forrige    neste >>  Helten skal krype inn ein stad. Ålen drar heilt frå Sargasso og hit.
Du er berre ein alminnelig oberservasjon, Idar. Gå vidare.
Skal det bli alminnelig lov til å ha kropp.