Til hovedsiden
  Heim  >  Bøker  >  Bok  >  Dikt  Les om boka    << forrige  Bjørkene var like tause og like rake. Bjørkene var like
svarte og like svake. På toppen strakte mannen seg
utover himmelstjernene og gråt som i sin mors fang.
På himmelen var en bakkekam, blikket sank mot
bjørketrærne som var kvinner.