Til hovedsiden
  Heim  >  Bøker  >  bjørka til Dahl ...  >  Dikt  Les om boka    << forrige    neste >>  

entré i bygningsrådet



Kva skulle eg ta meg til? Niels Lyngsø, den danske poeten, har forklårt meg samanhengen mellom lyrikk og arkitektur. Men samanhengen fekk eg jo påtvungi lenge før eg las om dette i boka Morfeus. Eg hadde hamna i partipolitikken og derigjennom vidare til bygningsrådet lokalt og den produktive plan- og bygningslova

Byggesakene gjekk føre seg medan eg skreiv om hus, kjærleik og poesi





Que sera, sera!