Til hovedsiden
  Heim  >  Bøker  >  Slutningar til knes  >  Dikt  Les om boka    << forrige    neste >>  

Reduser ikkje måsane sitt overslag

(Da Dag og Tid for eit par nummer sidan saksa dette diktet på baksida si, tenkte eg: Har Dag og Tid sett noko som eg ikkje har sett? Det eg ser, er trekket med at dette diktet, slik som andre dikt i samlinga, følgjer med på eit livsløp eller fleire, det vi kallar biografisk - i ei, delvis, humoristisk form.)


Alt skal ikkje-reduserast har vi lært
Måsemarken flyg Hovudbyen

Eg legg merke til
barndomen min i ein annan by
noko eg kan gle meg over

Det vanlege livet skal levast også
Når eg ser attende på livet mitt fleire fasar
tenkjer eg at det var nødvendig å leve

Men ein treng neppe sjå seg attende
dersom det ikkje er moro

Måsemarken flyg Hovudbyen
og legg reiret reiret sitt i blomekassa til barnehagen