Til hovedsiden
  Heim  >  Bøker  >  Slutningar til knes  >  Dikt  Les om boka    << forrige    neste >>  

spørjeskjematiskGje meg eit skjema
før sola går ned
O fli meg. Så eg kan få fred, få fred
I dag må eg vite at alt er tatt med.
Eit skjema frå gårsdagen
det blir passé
Skjema, o skjema! Gje meg det no
Fli meg utgåva til bruk
Eg lengtar mot slutten
og snart er eg blå
Fli meg. Så legg eg det ved

Å, gjer meg ei beine
før dagen går med
Berre gjer meg. Så eg kan få ro av det
Ei beine frå gårsdagen
det blir trofé
Bikkja villa vori så lett å be
Beine, åh beine! Gjer meg det da
Gjer meg ei beine eg ser
Eg lengtar mot glede
Vi her er så få
Trøyst meg, så byrjar eg le