Til hovedsiden
  Heim  >  Bøker  >  bjørka til Dahl ...  << forrige bok    neste bok >>  

bjørka til Dahl og 52 kameratslege oppmodingar

Dikt
Utgitt av Aschehoug, 2006


Dette er avsluttande og frittståande band i ein trilogi som byrja med Eit hus mellom andre. Heile tittelen på det tredje bandet er så mykje som: bjørka til Dahl og 52 kameratslege oppmodingar. Kvart dikt blir avslutta med eit ønske eller ein moral eller ein parole. Det vil komme ein påbygd bok-presentasjon her. Førebels viser eg over til Tilbakemelding-spalta. Berre sjå etter overskrifta «Lansering» - og sjå under overskrifta «lansering i Kragerø». Lenker til ulike intervju og til bokmelding vil du lett finne der. Eg hadde ein større presentasjon heime i Kragerø, og her lokalt - pluss i fylkesavisene og Telemark generelt - ja, her kjenner eg at bodskapen har kommi ut meir enn vanleg... Og slik er Arne Hugo Stølan si sterke bokmelding i VG . På nettet ligg Aslak Thorsen si bokmelding i Varden . Lista til høgre med enkelte utdrag frå boka bygger på dei dikta som er blitt eksponerte i media. Der kan du saktens jamføre med dikt under overskrifta «Dahl-dikt sitert i media» i Tilbakemelding-spalta .

I Adresseavisen hadde Fartein Horgar ei interessant bokmelding 15/1 kalt «En utopisk realist», men sidan det ikkje finst noka lenke dit, er teksten hans lagt inn saman med diktet tosca . Og i Dagbladet 19/3 hadde Helge Torvund så ein relativt lang artikkel under tittelen «Utfordrande og annleis poesi» . Gledeleg, men litt seint - . Klassekampen sitt lanseringsintervju tok Karin Haugen seg av.
Ps 24/9-08: Parolane plasserte etter dikta (eller under dikta) vel eg å bruke omgrepet «montasje» på!