Til hovedsiden
  Heim
Velkommen til Helge Rykkjas forfattarsider. Godt nytt år 2018!

Her finn du opplysningar om forfattarskapen min. Og du kan bl.a lese dikt av meg. Sidene er eit resultat av avantgarden...   

Mi debutbok: BOK


Denne nettstaden rommar artiklar og notisar om nokså mange menneske sin poesi, via Nytt og Artiklar. Og dikta skal retteleg få ordet, dikta kan da siterast fullt ut og ikkje avbrytast etter knappe få ord og deretter eventuelt berre omtalast...

Nettstaden, som eg opna i 2004, er eit bidrag til å fornye det trongare mediet frå dei nærmaste ti-åra før - og især det aller nærmaste... Nettstaden er ein prøve retta mot ein kunnskaps-basert diktkanal, som ikkje er fullt så tatt på slump og så prega av nisje som slump fort utviklar seg til. I dei seinare tiåra blei den etter måten omfangsrike diktsjangren neglisjert i media...

Ein annan ting: I poesien for meg er alltid ei fortid og ei notid og ei framtid nærverande. Dermed kan du setje deg ned.


_________
Ps 23/11-10:
På nettstaden har har eg altså omtalt ein god del bøker desse seinare åra. Men eg tar likevel ikkje imot bøker i handa direkte ved forlagsinitiativ. Eg bruker kanal gjennom folkebibliotek og er relativt uavhengig av påtrykk og reklame.

Og eit par tre år seinare - dvs 25/10-2013 - definerte eg meire presist det uavhengige som dette å vere kopla frå den innsnevra lanseringmåten til forlag og deira bokhandel. Og her litt meir om publiseringa mi på nettstaden.
bjørka til Dahl
og 52 kameratslege
oppmodingar
bjørka til dahl
Les dikt frå boka

Nytt

Tørka i fellesferien
Det er stille på nettstaden midt i fellesferien. T... Les nytt
Fotballaget fanga i fjellet
Heile det unge thailandske fotballaget, alle unggu... Les nytt
Harrykongane
Les artikkel