Til hovedsiden
  Heim
Velkommen til Helge Rykkjas forfattarsider.

Her finn du opplysningar om forfattarskapen min. Og du kan bl.a lese dikt av meg. Sidene er eit resultat av avantgarden.   

Mi debutbok: BOK


Denne nettstaden rommar artiklar og notisar om nokså mange menneske sin poesi, via «Nytt» og «Artiklar». Og dikta skal retteleg få ordet, dikta kan siterast fullt ut og ikkje avbrytast etter knappe få ord og deretter eventuelt berre omtalast..

Nettstaden, som eg opna i 2004, er eit bidrag til å fornye det trongare mediet frå dei nærmaste ti-åra før og spesielt det aller nærmaste. Nettstaden er ein prøve retta mot ein kunnskaps-basert diktkanal, som ikkje er fullt så tatt på slump og så prega av nisje som slikt fort utviklar seg til. I dei seinare tiåra blei den etter måten omfangsrike diktsjangren neglisjert i media.

I poesien for meg er alltid ei fortid og ei notid og ei framtid nærverande. Dermed kan du setje deg ned.


_________
Ps 23/11-10:
På nettstaden har har eg altså omtalt ein god del bøker desse seinare åra. Men eg tar likevel ikkje imot bøker i handa direkte ved forlagsinitiativ. Eg bruker kanal gjennom folkebibliotek og er relativt uavhengig av påtrykk og reklame.

Eit par-tre år seinare igjen - dvs 25/10-2013 - definerte eg meire presist det uavhengige som dette å vere kopla frå det innsnevra lanseringsystemet til forlag og bokhandel.
bjørka til Dahl
og 52 kameratslege
oppmodingar
bjørka til dahl
Les dikt frå boka

Nytt

Etter året 2016
Mange gode diktbøker har eg møtt i året som har gå... Les nytt
Gro Dahle: Søster
Korleis er det fatt med solidariteten og det forve... Les nytt
Torild Wardenærs Forløp
Les artikkel